TDI

TOOL DESIGN INNOVATION AB är konstruktörskonsulter.
De ser helt enkelt till att allt blir rätt från början.
Från ren produktutveckling och arbetsprocessen genom konstruktion, simulering och framtagning av prototyper.

BRA AUTOMATION

BRA AUTOMATION AB ser till att projekten lyfter.
Smart projektledning när många parter är inblandade.
Det kan till exempel gälla framtagning av komplicerade detaljer till fordonsindustrin eller uppbyggnad av hela produktionslinor
...oavsett uppdrag, så måste det bli BRA.

SID

Sales Investment Develpoment AB är vårt moderbolag.
De gör helt enkelt vad de heter.